Té objectes que voldria fer-ne copia?
L’hi demanen realitzar un motlle i fer series de molt llargues?
O necessita motlles de silicona per realitzar figueres de cera, gel per les begudes…?

Escaner EinScan-Pro

Aquest és l'aparell que usem per obtenir un digitalitzat 3D del seu objecte

A DIM3D tenim la tecnologia per abaratir els costos i realitzar tirades petites dels seus objectes gracies el Digitalitzat 3D i la Impressió 3D en resina.

La Digitalització 3D ens permet tenir una copia digital en tres dimensions a escala real del seu objecte: Aquesta copia substitueix als motlles.

El Digitalitzat 3D és una tècnica barata, fàcil de realitzar i no invasiva. 

La Impressió 3D amb resines fotosensibles és un mètode de copia de l’objecte que permet fer tirades curtes de l’objecte a uns preus assequibles.

A més a més, informis del nostre servei de pintat a mà.

I no solament podem reproduir les seves peces, també podem realitzar motlles, informi’s.

DIM 3D
Motlles per a cera, sabó, alimentari, etc.
Impressió 3D

En la imatge podem veure el moment es que s'ha acabat el procés d'impressió. Ara segueix el procés de neteja i curat de les peces. Finalment realitzem el pintat a mà.